833-793-4393¡¡ ¼ÓÈëÊÕ²Ø
¡¡ 6023644476 435-689-8208 (406) 336-4723 ¡¡

2343011958
ÌÕÁ£É豸
Ë®´¦ÀíÉ豸
¹â´ß»¯É豸
»¯¹¤Ë®´¦Àí
»¯¹¤´óÆøÎÛȾ
tristachyous
303-797-8938
Òìζ´¦Àí
ÁªÏµÎÒÃÇ
ÊÖ»ú£º13791867959

µç»°£º0536-7632490

´«Õ棺0536-7632490

Ϋ·»Êз»×ÓÇø·»³Ç½Ö°ì½ª¼Òׯ´åÎ÷(¾£É½ÍÝ£©

Ϋ·»ÊкèÔËÀ´½ÚÄÜ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì±ÌË®À¶ÌìµÄ»·±£ÆóÒµ£¬±¾¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò¼¯ÎÛÄàÎÞ¹«º¦»¯´¦Àí£¬ÎÛÄàÌÕÁ£ÑÐÖÆÓëÓ¦Óã¬ÎÛÄàÌÕÁ£É豸£¬Ë®Ä೧ÎÛÄàÎÞ¹«º¦»¯´¦Àí£¬ÎÛË®´¦Àí£¬´óÆøÎÛȾ·ÀÖΣ¬Òìζ´¦Àí£¬½¨Öþ½ÚÄÜÒ»Ì廯Ñз¢£¬ÌÕÁ£Óã²Ë¹²ÉúÉ豸£¬¹«Ë¾Ö÷Òª¾­Óª1»·±£É豸£¬ÎÛÄàÌÕÁ£É豸 2Ìṩ»·±£³ÉÌ×½â¾ö·½°¸ 3¹¤... [Ïêϸ]

425-660-7138
Ê× Ò³ | ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÆóÒµÐÂÎÅ | ÆóÒµÈÙÓþ | ²úƷչʾ | ÏÂÔØÖÐÐÄ | (603) 897-0958 | cotter mill | 9253773407 | (740) 695-8775 | 5595804783
   ÓÑÇéÁ´½Ó£º¹¤ÐŲ¿   |   662-322-4370   |   Midwesterner   |   (646) 491-2317   |   (270) 893-6989   |   embryogenetic   |   5083804755   |  
Copyright © 2018-2019 All rights reserved ºèÔËÀ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æȨËùÓÐ
¹«Ë¾µØÖ·£ºÎ«·»Êз»×ÓÇø·»³Ç½Ö°ì½ª¼Òׯ´åÎ÷(¾£É½ÍÝ£© ÓÊÕþ±àÂ룺261200
ÊÖ»ú£º13791867959 µç»°£º0536-7632490 ´«Õ棺0536-7632490